ขั้นตอนเตรียมพื้นที่ติดตั้งตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ

ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ ติดตั้งตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ พื้นที่ติดตั้งเป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน เป็นการต่อยอดการขายสินค้าในชุมชน เพื่อความเข้มแข็งในชุมชน

เตรียมพื้นที่ติดตั้งตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ จังหวัดสมุทรสงคราม

เตรียมพื้นที่ติดตั้งตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ จังหวัดสมุทรสงคราม

ติดต่อสอบถาม 092-891-4654 ครับ

UA-118060464-1